Affärsutvecklare – Lantmännen Functional Foods AB

Entreprenöriell affärsutvecklare-funktionella livsmedel

Lantmännen Functional Foods AB är ett företag inom Lantmännenkoncernen med fokus på utveckling och försäljning av funktionella och medicinska livsmedel samt hälsoingredienser för livsmedel och foder. Lantmännen har nyligen slutfört ett förvärv som resulterat i nya kunder för den hälsosamma ingrediensen beta-glukan över hela världen. För att stärka vår verksamhet inom Functional Foods söker vi nu en ny kollega.

Det här kommer du kommer att göra

Vi är ett litet och engagerat team som bygger ett nytt företag inom ramarna för ett stort bolag. Vi är i en uppbyggnadsfas präglad av entreprenörsanda och du kommer att utgöra en viktig del i byggandet av detta nya företag inom Lantmännen.

Din utmaning blir följande:

 • Försäljnings- och marknadsföringsansvar för de två medicintekniska produkterna SPC-flakes och Salovum
 • Kombination av strategiskt ansvar och operativt arbete. I det strategiska ingår delansvar för marknads- och försäljningsstrategin. Operativt ansvarar du för att utveckla återförsäljarnätet samt att vara kravställare gällande utveckling och framtagande av hemsidor, marknadsmaterial etc.
 • Ansvar för affärsutvecklingsprojekt som ska resultera i nya produktlanseringar
 • Business Intelligence
 • Löpande kontakter med kunder och vårdpersonal i Sverige och utomlands
 • Marknadsplanering och budgetering

Det här behöver du för att lyckas:

 • Universitetsexamen i företagsekonomi, eller liknande erfarenhet
 • Erfarenhet från försäljning och marknadsföring av OTC-läkemedel, kosttillskott eller funktionella livsmedel i detaljhandeln och via apotek
 • Tydlig kommunikation i skriftlig och muntlig form, både på svenska och engelska
 • Internationell erfarenhet

Vi söker någon med följande personliga egenskaper:

 • Ett entreprenöriellt förhållningssätt
 • Fokus på försäljning, men likväl mycket bekväm och erfaren inom marknadsföring
 • Sist men inte minst delar du våra värderingar – Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft och vårt löfte att ta ansvar från jord till bord.

Erbjudande:

Lantmännen är en stor internationell koncern och vi har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!

Vi söker kompetenta medarbetare som kan bidra till vår verksamhet. Lantmännen arbetar aktivt med att säkerställa att vår arbetsplats är utvecklande för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller funktionshinder.

Vi ser fram emot din ansökan snarast möjligt. För frågor vänligen kontakta våra konsulter på Interselection Michael Wiander 0702-03 22 32 alt Kjell Eriksson 0709-41 90 09.