Kvalitetschef Koncernen – Micropower Group

Kvalitet är ett av Micropowers ledord och kommer att bli ett avgörande område för att förverkliga Micropowers framtida expansion. Med ansvaret att ta helhetsgreppet för funktionen söker vi nu, till en ny tjänst, en

Kvalitetschef för koncernen

Ansvar & Arbetsuppgifter

Inom koncernen finns ett starkt fokus och engagemang för kvalitet. Idag arbetar totalt sex personer heltid med kvalitetsfrågor. Med detta sagt så finns en stor efterfrågan av en Kvalitetschef som kan se till behovet för hela koncernen.

Tjänstens inriktning är strategisk och vi söker en Kvalitetschef som tar huvudansvaret för den övergripande kvalitetsstyrningen. I ansvaret ingår att ta fram en strategi och koncernstandard för kvalitetsprocesser gällande hela kedjan från leverantör/tillverkare, via utveckling och produktion till kund. Du tillser implementering av strategier och följer utvecklingen av kvalitetsmål. Kontaktytorna blir breda med nära samarbete såväl internt som externt.

Positionen är på koncernnivå, med placering i Växjö och rapportering sker till koncernchefen. Du bor med fördel i Växjö regionen. Annan bostadsort är möjlig, men tjänsten kräver då tre dagars närvaro per vecka i Växjö.

Erfarenheter

Vi tror att rätt person har akademisk examen, civilingenjör eller liknande samt en flerårig erfarenhet av kvalitetsstyrning från en internationell koncern. Vi ser gärna att vår nya Kvalitetschef har en bred kvalitetserfarenhet från såväl produktutveckling som produktion. Kunskap gällande relevanta standards, SQA/SQE erfarenhet samt goda såväl svenska som engelska kunskaper är andra krav.

Vi lägger stort fokus på dina personliga styrkor vilka bland annat kännetecknas av en mycket stark strategisk drivkraft kombinerat med en god kommunikativ förmåga.

Erbjudande och Ansökan

Du erbjuds en ny och central position inom en snabbväxande och välmående koncern. Du får en stor frihet att själv påverka innehållet i rollen, där egna insatsen innebär en stor inverkan på koncernens resultat. Att få vara delaktig i koncernens utvecklingsresa och i industrins energiomställningen via Litium jon satsningen kanske innebär en av Sveriges mest spännande Kvalitetschefsutmaningar. 

För mer information och för att skicka in din ansökan vänligen besök www.interselection.se och gå vidare till aktuella rekryteringar. Du kan även kontakta vår konsult på Interselection Kjell Eriksson, 0709-41 90 09. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Välkommen!

Om Företaget

Micropower grundades år 1984 och har på kort tid blivit en världsledande koncern inom sitt segment. Koncernen omsätter ca 500 miljoner SEK med drygt 300 anställda. Koncernen designar, tillverkar och marknadsför batteriladdare, strömförsörjning och Litium jon batterier inom olika branscher såsom Medical, Automotive, Transportation, Motive, Consumer och Industrial Applications till kunder i hela världen. Utvecklingen inom gruppen är mycket positiv, med tillväxt på samtliga marknader i såväl Nord-, Sydamerika, Europa som Asien. För gruppens senaste satsning på Litium jon är branschen mitt i en stor och spännande energiomställning för industrin. Som en del i denna satsning bygger Micropower en helt ny fabrik i Växjö som kommer att startas upp under 2019.

Huvudkontoret ligger i Växjö där ca 200 är anställda. Utvecklingsenheter finns i Växjö, Göteborg, Stockholm samt i Salo, Finland. Koncernen har egna produktionsenheter i Växjö samt Salo, Finland och utöver det används tredjepartstillverkning via fabriker i Kina/Baltikum. Egna försäljningsbolag är etablerade i Sverige, Finland, Tyskland, USA och Kina. Läs mera på http://www.micropower-group.com

Koncernen har beslutat om en ny femårsplan med ambitiösa mål vilket bland annat innebär en tredubbling av omsättningen.

Kvalitet är ett av Micropowers ledord och kommer att bli ett avgörande område för att förverkliga Micropowers framtida expansion. Med ansvaret att ta helhetsgreppet för funktionen söker vi nu, till en ny tjänst, en Kvalitetschef för koncernen.