Kvalitetschef – Micropower Group Växjö

Till en ny tjänst söker nu koncernen en Kvalitetschef. Det finns ett antal övergripande frågeställningar för den nya Kvalitetschefen att fatta beslut om och implementera inom koncernen. Med detta sagt så är positionen av stor vikt för möjlig görandet av Micropowers framtida expansion. För att ytterligare förstärka positionens dignitet så är Kvalitet ett av koncernens fyra värdeord tillsammans med Kundfokus, Eliminera slöseri och Vi-känsla.

Kvalitetschef

Ansvar & Arbetsuppgifter

Kvalitetschefen kommer att arbeta nära såväl kvalitetsansvariga samt produktägare, produktionsenheterna och utvecklingscentra på de lokala bolagen. Kvalitetschefen tar huvudansvaret för den övergripande kvalitetsstyrningen gällande koncernens samtliga bolag och produkter. I ansvaret ingår att ta beslut om standarder samt att utveckla och implementera kvalitetsprocesser gällande hela kedjan från leverantör/tillverkare, via utveckling och produktion till kund.

SQA – supplier quality audit är ett annat område som Kvalitetschefen får ett övergripande ansvar för.

Ansvar för utveckling av systemstöd och KPI’er inom kvalitets- och miljöområdet samt uppföljning av desamma ingår i befattningen.

Direktkontakt med kundernas kvalitetsorganisationer blir en del av vardagen samt deltagande vid kundrevision.

Micropower Groups närvaro i flera olika affärssegment såsom Medical, Automotive, Industri etc. bidrar till en komplex kravbild, eftersom alla har olika specifika standards och kvalitetskrav.

Positionen är på koncernnivå, med placering i Växjö och rapportering sker till koncernchefen.

I positionen ingår även att vara Kvalitetschef på Micropower ED Marketing AB (MEDAB) i Växjö, del av ledningsgruppen samt personalansvar för kvalitetsavdelningen på MEDAB, idag bestående av tre personer.

Erfarenheter

Vi tror att rätt person har akademisk examen, civilingenjör eller liknande samt en flerårig erfarenhet av kvalitetsstyrning från en internationell koncern. Vi ser gärna att vår nya Kvalitetschef har en bred kvalitetserfarenhet från såväl produktutveckling som produktion. Kunskap gällande relevanta standards, SQA erfarenhet samt goda såväl svenska som engelska kunskaper är andra krav.

Erbjudande och Ansökan

Du erbjuds en ny och central position inom en snabbväxande och välmående koncern. Du får en stor frihet att själv påverka innehållet i rollen, där egna insatsen innebär en stor inverkan på koncernens resultat. Att få vara delaktig i koncernens utvecklingsresa och i energiomställningen via Litium jon satsningen kanske innebär ett av Sveriges roligaste Kvalitetschefsutmaningar.  

För mer information och för att skicka in din ansökan vänligen besök www.interselection.se och gå vidare till aktuella rekryteringar. Du kan även kontakta vår konsult på Interselection Kjell Eriksson, 0709-41 90 09. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Välkommen!

Om Koncernen

Micropower grundades år 1984 och har på kort tid blivit en världsledande koncern inom sitt segment. Koncernen omsätter ca 500 miljoner SEK med dryg 300 anställda. Koncernen designar, tillverkar och marknadsför batteriladdare och strömförsörjning inom olika branscher såsom Medical, Automotive, Transportation, Motive, Consumer och Industrial Applications till kunder i hela världen. Utvecklingen inom gruppen är mycket positiv, med tillväxt på samtliga marknader i såväl Nord-, Sydamerika, Europa som Asien. För gruppens senaste satsning på Litium jon är branschen mitt i en stor och spännande energiomställning. Gällande sistnämnda så färdigställer Micropower en helt ny fabrik i Växjö under 2019.

Huvudkontoret ligger i Växjö där ca 200 är anställda. Utvecklingsenheter finns i Salo Finland, Växjö, Göteborg samt i Stockholm. Produktionsenheter finns i Salo Finland, Växjö samt tredjepartstillverkning via fabriker i Kina. Egna försäljningsbolag är etablerade i Sverige, Finland, Tyskland, USA och Kina. Läs mera på http://www.micropower-group.com

Koncernen har beslutat om en ny femårsplan med ambitiösa mål vilket bland annat innebär en dubblering av omsättningen.

Till en ny tjänst söker nu koncernen en Kvalitetschef.